Health

We zullen waarschijnlijk met meer pandemieën te maken krijgen naarmate de aarde opwarmt

Een civetkat in een kooi.

Een civetkat in een kooi.
Foto: Sakchai Lalit (VADER)

Omdat klimaatverandering onze omgeving voortdurend verandert, stelt de wereld zich steeds meer open voor nieuwe virussen, met mogelijk dodelijke gevolgen voor ons mensen. EEN studie donderdag gepubliceerd in Nature onthult dat als klimaatverandering dieren dwingt hun leefgebieden te veranderen, ze steeds meer in contact zullen komen met mensen en elkaar, waardoor er steeds meer mogelijkheden ontstaan ​​voor dodelijke virussen om te muteren en zich te verspreiden naar mensen.

“Soorten zullen moeten verhuizen als ze de klimaatverandering willen bijhouden”, zegt Colin Carlson, hoofdauteur van de studie en assistent-onderzoeksprofessor aan het Georgetown University Medical Center, in een e-mail. “Als ze dat doen, zullen ze elkaar voor het eerst ontmoeten en virussen delen. Onze simulaties suggereren dat dit proces in de komende halve eeuw het wereldwijde netwerk van zoogdiervirussen volledig zal herstructureren. Dit is slecht nieuws voor de menselijke gezondheid.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar hoe klimaatverandering epidemieën kan beïnvloeden, is veel van dit werk gericht op door vectoren overgedragen ziekten – ziekten zoals malaria, dengue, zika en gele koorts die op mensen worden overgedragen door bloedzuigende insecten zoals teken en muggen. Vrijwel geen wetenschappelijk werk heeft gekeken naar de impact van het klimaat op hoe virussen van wilde dieren op mensen springen, ook wel bekend als zoönotische spillover. Tussen 60% en 75% van de infectieziekten werden aanvankelijk overgedragen van wilde dieren op mensen; er zijn momenteel duizenden virussoorten die mensen ziek kunnen maken door verschillende dieren stilletjes te infecteren, aldus het artikel.

De studie maakt gebruik van een enorme hoeveelheid gegevens – over virussen en zoogdiergastheren, maar ook over klimaatverandering en dierenhabitats – om een ​​enorme kaart te maken van hoe de habitats van meer dan 3.100 zoogdiersoorten in de komende decennia zouden kunnen veranderen. Naarmate habitats veranderen, neemt de kans toe dat verschillende soorten meer met elkaar en met ons gaan kruisen, en virussen en andere ziekteverwekkers zullen daar deel van uitmaken. Tijdens de SARS-uitbraak van 2003 bijvoorbeeld, suggereert onderzoek dat civetkatten, die in China worden gegeten, mogelijk als een tijdelijke gastheer voor het virus, waardoor het van vleermuizen op mensen kan springen. En in een veranderend klimaat kunnen met name vleermuizen vaker in contact komen met verschillende diersoorten, waardoor nieuwe kansen voor verspreiding van virussen ontstaan.

“Omdat ze kunnen vliegen, verwachten we dat vleermuizen het verst en het snelst kunnen reizen, en daarom het grootste deel van dit proces aansturen”, zei Carlson.

Naarmate deze habitats uitbreiden, zullen nieuwe geografische “hotspots” ontstaan: plaatsen waar potentiële epidemieën en pandemieën kunnen ontstaan. Ebola-uitbraken hebben bijvoorbeeld van oudsher een gegroepeerd in West-Afrikaanse landen, maar uit de studie blijkt dat tegen 2070 Ebola-uitbraken in Oost-Afrika veel frequenter zouden kunnen zijn. “Klimaatverandering zal talloze hotspots van overlap creëren tussen een hoog risico op overloop en menselijke populaties”, zei Carlson.

En we staan ​​voor een zware strijd. De wereld is al 1,2 graden Celsius (2,2 graden Fahrenheit) opgewarmd boven het pre-industriële niveau; het proces waarbij dieren van leefgebied veranderen en in contact komen met andere soorten, legde Carlson uit, is al begonnen. Bovendien kan het verminderen of vertragen van de opwarming het probleem juist verergeren.

“In extreme opwarmingsscenario’s verliezen soorten hun leefgebied zo snel dat ze verdwijnen voordat ze de kans krijgen om hun virussen in nieuwe ecosystemen te delen,” zei Carlson. “Mitigatie vertraagt ​​de snelheid waarmee hun leefgebieden bewegen en geeft ze een beter beheersbare taak – en dus is het gemakkelijker om te komen waar ze naartoe gaan en virussen te delen wanneer ze daar aankomen.”

Dat is moeilijk om een ​​rechte lijn te trekken tussen een bepaalde pandemie en klimaatverandering, omdat er bij elke uitbraak talloze factoren spelen. Maar dit onderzoek toont aan dat om veilig te blijven, nauwlettender toezicht moet worden gehouden op ziekten van dieren in het wild.

“We zijn toegewijd aan een wereld waarin klimaatverandering de belangrijkste oorzaak van pandemierisico’s kan worden (als dat nog niet het geval is), zelfs in het beste scenario voor klimaatverandering”, zei Carlson. “Het is dringend nodig dat we nadenken over het toezicht op ziekten van wilde dieren en het opsporen van ziekte-uitbraken als strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering.”

About the author

samoda

Leave a Comment