Health

Nieuw WHO-rapport: Europa kan de ‘epidemie’ van zwaarlijvigheid omkeren

Kopenhagen, Denemarken, 03 mei 2022

Het nieuwe WHO European Regional Obesity Report 2022, uitgebracht op 3 mei door het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, onthult dat de cijfers voor overgewicht en obesitas epidemische proporties hebben aangenomen in de regio en blijven stijgen, terwijl geen van de 53 lidstaten van de regio momenteel op schema ligt om de WHO-doelstelling voor wereldwijde niet-overdraagbare ziekten (NCD) te halen om de toename van obesitas tegen 2025 te stoppen.

Nieuwe gegevens over obesitas en overgewicht

Het rapport, gelanceerd op een persconferentie op 3 mei en gepresenteerd op het Europese congres over obesitas, onthult dat in de Europese regio 59% van de volwassenen en bijna een op de drie kinderen (29% van de jongens en 27% van de meisjes) overgewicht heeft of leven met obesitas. De prevalentie van obesitas bij volwassenen in de Europese regio is hoger dan in enige andere WHO-regio behalve Amerika.

Overgewicht en obesitas behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken en invaliditeit in de Europese regio, en recente schattingen suggereren dat ze meer dan 1,2 miljoen doden per jaar veroorzaken, wat overeenkomt met meer dan 13% van de totale sterfte in de regio.

Obesitas verhoogt het risico op veel niet-overdraagbare ziekten, waaronder kankers, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische aandoeningen van de luchtwegen. Zwaarlijvigheid wordt bijvoorbeeld beschouwd als de oorzaak van ten minste 13 verschillende soorten kanker en is waarschijnlijk rechtstreeks verantwoordelijk voor ten minste 200.000 nieuwe gevallen van kanker per jaar in het Gewest, en dit cijfer zal naar verwachting in de komende jaren verder toenemen. komen. Overgewicht en obesitas zijn ook belangrijke risicofactoren voor invaliditeit, waardoor 7% van het totale aantal jaren met een handicap in het Gewest wordt geleefd.

Mensen met overgewicht en mensen met obesitas zijn onevenredig zwaar getroffen door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Tijdens de pandemie hebben zich ongunstige veranderingen voorgedaan in de patronen van voedselconsumptie en lichaamsbeweging die de komende jaren gevolgen zullen hebben voor de volksgezondheid en die aanzienlijke inspanningen zullen vergen om deze terug te draaien.

Obesitas in Europa: een aanhoudende “epidemie”

Om de groeiende epidemie aan te pakken, beveelt het rapport een reeks interventies en beleidsopties aan die de lidstaten kunnen overwegen om obesitas in de regio te voorkomen en te bestrijden, met de nadruk op een beter herstel na de COVID-19-pandemie.

“Obesitas kent geen grenzen. In Europa en Centraal-Azië zal geen enkel land alleen de wereldwijde NCD-doelstelling van de WHO halen om de toename van obesitas een halt toe te roepen”, zegt Dr. Hans Henri P. Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa. “Landen in onze regio zijn ongelooflijk divers, maar elk staat voor een bepaalde uitdaging. Door meer stimulerende omgevingen te creëren, investeringen en innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen en sterke en veerkrachtige gezondheidsstelsels op te bouwen, kunnen we het traject van obesitas in de regio veranderen.

Obesitas is een ziekte – niet alleen een risicofactor

Obesitas is een complexe ziekte die een gezondheidsrisico vormt. De oorzaken zijn veel complexer dan de simpele combinatie van slechte voeding en lichamelijke inactiviteit. Dit rapport presenteert het nieuwste bewijs en benadrukt hoe kwetsbaarheid voor ongezond lichaamsgewicht op jonge leeftijd iemands neiging om zwaarlijvigheid te ontwikkelen kan beïnvloeden.

Omgevingsfactoren die specifiek zijn voor het leven in de sterk gedigitaliseerde samenlevingen van het moderne Europa zijn ook de oorzaak van zwaarlijvigheid. Het rapport onderzoekt bijvoorbeeld hoe de digitale marketing van ongezonde voedingsproducten voor kinderen en de toename van zittende online games bijdragen aan de groeiende golf van overgewicht en obesitas in de Europese regio. Het onderzoekt echter ook hoe digitale platforms ook kansen kunnen bieden voor gezondheids- en welzijnspromotie en discussie.

Beleidsmaatregelen: wat kunnen landen doen?

De strijd tegen obesitas is essentieel om de Sustainable Development Goals te bereiken en is een prioriteit die is opgenomen in het Europese werkprogramma 2020-2025 van de WHO.

Nieuw WHO-rapport schetst hoe beleidsinterventies die gericht zijn op de milieu- en marktdeterminanten van ongezonde voeding op het gehele bevolkingsniveau waarschijnlijk het meest effectief zijn bij het omkeren van de obesitas-epidemie, het aanpakken van voedselongelijkheid en het bereiken van ecologisch duurzame voedselsystemen.

Obesitas is complex, met veelzijdige determinanten en gevolgen voor de gezondheid, wat betekent dat geen enkele interventie de opkomst van de groeiende epidemie kan stoppen.

Elk nationaal beleid dat gericht is op het oplossen van de problemen van overgewicht en obesitas moet gebaseerd zijn op politiek engagement op hoog niveau. Ze moeten ook alomvattend zijn, mensen hun hele leven bereiken en ongelijkheden aanpakken. Bij de preventie van obesitas moet rekening worden gehouden met de bredere determinanten van ziekten, en beleidsopties moeten afstand nemen van benaderingen die zich op individuen richten en de structurele oorzaken van obesitas aanpakken.

Het WHO-rapport belicht een paar specifieke beleidsmaatregelen die veelbelovend zijn voor het verminderen van de niveaus van zwaarlijvigheid en overgewicht:

  • het doorvoeren van fiscale interventies (zoals het belasten van met suiker gezoete dranken of het subsidiëren van gezonde voeding);
  • beperkingen op het op de markt brengen van ongezond voedsel voor kinderen;
  • verbetering van de toegang tot diensten voor de behandeling van obesitas en overgewicht in de eerstelijnsgezondheidszorg, in het kader van universele dekking van de gezondheidszorg;
  • inspanningen om voeding en lichaamsbeweging gedurende de hele levensduur te verbeteren, waaronder preconceptie- en zwangerschapszorg, bevordering van borstvoeding, interventies op school en interventies om omgevingen te creëren die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van gezond voedsel en mogelijkheden voor lichaamsbeweging verbeteren.

About the author

samoda

Leave a Comment