Health

Nieuw onderzoek toont aan dat probiotica depressies kunnen helpen verlichten

Goede bacteriën om depressie te bestrijden

Het darmmicrobioom speelt een belangrijke rol in de gezondheid, ook in de geestelijke gezondheid. Onderzoekers van de Universiteit van Basel en de Universitaire Psychiatrische Klinieken Basel (UPK) hebben aangetoond dat probiotica het effect van antidepressiva kunnen versterken en depressies kunnen helpen verlichten.

In de moderne samenleving is depressie een vrij wijdverbreid probleem. Volgens de CDC had 18,5% van de in 2019 ondervraagde volwassenen in de Verenigde Staten in de afgelopen 2 weken milde, matige of ernstige symptomen van depressie.

Wat voor velen een verrassing kan zijn, is dat wetenschappers zojuist hebben ontdekt dat je darmflora, de biljoenen bacteriën en andere microben die in je spijsverteringskanaal leven, depressie kunnen beïnvloeden. Toch is dat niet zo vreemd als het klinkt, aangezien bekend is dat uw darmmicrobioom een ​​belangrijke rol speelt in de gezondheid en mogelijk verband houdt met gewichtsverlies, autisme, de ernst van COVID-19, ALS en de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen.

Toen hij bezoek kreeg van wat hij “de zwarte hond” noemde, kon Winston Churchill amper uit bed komen. Hij had geen energie, geen interesse en geen eetlust. Hoewel de Britse premier deze metafoor voor depressie niet heeft uitgevonden, was hij het die hem populair maakte.

Experts gebruiken drugs en psychotherapie om patiënten te helpen ontsnappen aan de ‘zwarte hond’, maar bij sommige mensen blijft het bestaan. Onderzoekers zoeken daarom naar manieren om bestaande therapieën te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.

Een veelbelovende benadering is de microbioom-darm-hersen-as. Met microbioom bedoelen we doorgaans alle micro-organismen die in of op het menselijk lichaam leven, zoals de darmflora. Darmbacteriën kunnen het zenuwstelsel beïnvloeden, bijvoorbeeld via stofwisselingsproducten.

In een recente studie toonde een onderzoeksteam van de Universiteit van Basel en de Universitaire Psychiatrische Klinieken Basel (UPK) aan dat probiotica de behandeling met antidepressiva kunnen ondersteunen. Ze rapporteerden hun bevindingen op 3 juni 2022 in het tijdschrift Translationele psychiatrie.

Illustratie van het menselijke darmmicrobioom

Illustratie van het menselijke darmmicrobioom.

De darmflora beïnvloedt de psyche

Uit eerdere onderzoeken is bekend dat patiënten met een depressie een meer dan gemiddelde prevalentie van darm- en spijsverteringsproblemen hebben. Als de darmflora van depressieve mensen wordt geïmplanteerd bij muizen die onder steriele omstandigheden zijn grootgebracht, dat wil zeggen zonder darmflora, ontwikkelen de dieren ook depressief gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld minder energiek en minder geïnteresseerd in hun omgeving dan hun leeftijdsgenoten. De onderzoekers vermoeden daarom dat de samenstelling van de bacteriële gemeenschap in de darm een ​​belangrijke rol speelt bij depressieve klachten.

“Met aanvullende kennis van de specifieke werking van bepaalde bacteriën is het wellicht mogelijk om de selectie van bacteriën te optimaliseren en de beste mix te gebruiken om de behandeling van depressie te ondersteunen.” — Anna Chiara Schaub

In hun nieuwe studie onderzochten onderzoekers onder leiding van Dr. André Schmidt en Professor Undine Lang systematisch de effecten van probiotica op patiënten met depressie. Alle deelnemers werden opgenomen in het ziekenhuis van de Universitaire Psychiatrische Klinieken Basel (UPK) en kregen gedurende 31 dagen een probioticum (21 proefpersonen) of een placebo (26 proefpersonen) naast antidepressiva. Noch de deelnemers, noch het onderzoekspersoneel wisten welke voorbereiding de proefpersonen namen gedurende de onderzoeksperiode. De onderzoekers voerden een reeks tests uit op de deelnemers vlak voor de behandeling, aan het einde van de 31 dagen en opnieuw vier weken later.

Daaropvolgende analyse toonde aan dat, hoewel depressieve symptomen afnamen bij alle deelnemers met systemische antidepressiva, er een grotere verbetering was bij proefpersonen in de probiotische groep dan in de placebogroep.

Bovendien veranderde de samenstelling van hun darmflora, althans tijdelijk: in de probiotische groep bleek uit een analyse van ontlastingsmonsters een toename van[{” attribute=””>acid bacteria at the end of treatment – an effect that was accompanied by a reduction in depressive symptoms. However, the level of these health-promoting gut bacteria decreased again over the following four weeks. “It may be that four weeks of treatment is not long enough and that it takes longer for the new composition of the intestinal flora to stabilize,” explains Anna-Chiara Schaub, one of the lead authors of the study.

Change in the processing of emotional stimuli

Another interesting effect of taking probiotics was seen in relation to brain activity when viewing neutral or fearful faces. The researchers investigated this effect using functional magnetic resonance imaging (fMRI). In patients with depression, certain brain regions for emotional processing behave differently than in individuals with good mental health. After four weeks of probiotics, this brain activity normalized in the probiotic group but not in the placebo group.

“Although the microbiome-gut-brain axis has been the subject of research for a number of years, the exact mechanisms are yet to be fully clarified,” says Schaub. This was another reason why the researchers believed it was important to use a wide range of bacteria in the form of probiotics, such as formulations already available on the market. “With additional knowledge of the specific effect of certain bacteria, it may be possible to optimize the selection of bacteria and to use the best mix in order to support treatment for depression,” says the researcher – although she is keen to emphasize that probiotics are not suitable as a sole treatment for depression.

Reference: “Clinical, gut microbial and neural effects of a probiotic add-on therapy in depressed patients: a randomized controlled trial” by Anna-Chiara Schaub, Else Schneider, Jorge F. Vazquez-Castellanos, Nina Schweinfurth, Cedric Kettelhack, Jessica P. K. Doll, Gulnara Yamanbaeva, Laura Mählmann, Serge Brand, Christoph Beglinger, Stefan Borgwardt, Jeroen Raes, André Schmidt and Undine E. Lang, 3 June 2022, Translational Psychiatry.
DOI: 10.1038/s41398-022-01977-z

About the author

samoda

Leave a Comment