Health

Dopamine betrokken bij emotieherkenning

Overzicht: Onderzoekers onthullen dat dopamine, een neurotransmitter die vaak wordt geassocieerd met beloning, een sleutelrol speelt bij sociale cognitie en emotionele herkenning.

Bron: SfN

De neurotransmitter dopamine, beroemd om zijn rol bij beloning, is ook betrokken bij emotieherkenning, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Tijdschrift voor neurowetenschappen.

Mensen met verstoorde dopaminegehalten, zoals bij de ziekte van Parkinson en schizofrenie, worstelen vaak met bepaalde aspecten van sociale cognitie.

Toch is het verband tussen dopamine en specifiek sociaal gedrag ongrijpbaar gebleven, deels als gevolg van gemengde resultaten van onderzoeken die geen rekening hielden met individuele verschillen in dopamine-niveaus.

In een onderzoek van Schuster et al. namen gezonde deelnemers de ene dag haloperidol – een dopaminereceptorblokker – en de andere dag een placebopil voordat ze een taak voor emotieherkenning hadden voltooid.

Ze beoordeelden video’s van mensen die emoties uiten door middel van hun houding en gang (d.w.z. langzame bewegingen voor verdriet, snelle, schokkerige bewegingen voor woede). De onderzoekers maten ook indirect de baseline dopamine-niveaus van elke persoon door hun werkgeheugen te testen.

Dit toont emoji's die verschillende emotionele uitdrukkingen doorgeven
De belonings-neurotransmitter draagt ​​ook bij aan sociale cognitie. Afbeelding bevindt zich in het publieke domein

De effecten van haloperidol varieerden bij elke persoon, afhankelijk van hun baseline dopaminegehalte. Bij mensen met een laag dopaminegehalte verhoogde het medicijn hun vermogen om emoties te herkennen, terwijl bij mensen met een hoog dopaminegehalte het medicijn hun vermogen verminderde.

Toekomstig werk zal onderzoeken hoe veranderingen in dopamine-niveaus bij aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson bijdragen aan verminderde sociale cognitie.

Over dit onderzoeksnieuws over dopamine en emoties

Schrijver: Calli McMurray
Bron: SfN
Contact: Calli McMurray – SfN
Afbeelding: Afbeelding bevindt zich in het publieke domein

Originele onderzoek: Toegang gesloten.
“Dopaminemodulatie van dynamische emotieperceptie” door BA Schuster, S. Sowden, AJ Rybicki, DS Fraser, C. Press, P. Holland en JL Cook. Journal of Neuroscience


Abstract

Dopamine-modulatie van dynamische emotieperceptie

Emotieherkenningsvaardigheden zijn fundamenteel voor onze dagelijkse sociale interacties. Een groot aantal klinische populaties vertoont stoornissen op dit gebied, waarbij atypische emotieherkenning vooral voorkomt bij aandoeningen met verstoring van het dopaminerge systeem (bijv. de ziekte van Parkinson).

Hoewel dit suggereert dat dopamine een rol speelt bij emotieherkenning, hebben onderzoeken met dopaminemanipulatie bij gezonde vrijwilligers gemengde neurale uitkomsten en geen gedragsmodulatie aangetoond.

Interessant is dat, hoewel een afhankelijkheid van de effecten van dopaminerge geneesmiddelen op de individuele baseline dopaminefunctie goed is vastgesteld in andere cognitieve domeinen, de literatuur over emotieherkenning tot nu toe geen rekening heeft gehouden met deze mogelijke interindividuele verschillen.

De huidige studie binnen proefpersonen testte daarom de effecten van haloperidol, een dopamine D2-antagonist, op emotieherkenning van dynamische prikkels van het hele lichaam, terwijl rekening werd gehouden met interindividuele verschillen in baseline-dopamine. 33 gezonde volwassen mannen en vrouwen beoordeelden punt emotionele wandelaars (PLW) eenmaal na inname van 2,5 mg haloperidol en eenmaal na placebo.

Om potentiële mechanistische routes van dopamine-modulatie van emotieherkenning te beoordelen, voerden deelnemers ook motorische en op telling gebaseerde indices van temporele verwerking uit.

Zie ook

Dit toont bessen

Onze hypothesen bevestigend, waren de effecten van haloperidol op emotieherkenning afhankelijk van de dopaminefunctie bij aanvang, waarbij personen met een lage baseline dopamine verbetering vertoonden, en die met een hoge baseline dopamine verminderde emotieherkenning.

Geneesmiddeleffecten op emotieherkenning waren gerelateerd aan geneesmiddeleffecten op op beweging gebaseerde en expliciete synchronisatiemechanismen, wat wijst op mogelijke mediërende effecten van temporele verwerking.

De resultaten benadrukken de noodzaak voor toekomstige studies om baseline dopamine te overwegen en suggereren vermeende mechanismen die ten grondslag liggen aan dopamine-modulatie van emotieherkenning.

Betekenisverklaring

Een hoge prevalentie van problemen met emotieherkenning bij klinische aandoeningen waarbij het dopaminesysteem wordt aangetast, suggereert een betrokkenheid van dopamine bij emotieherkenningsprocessen.

Eerdere psychofarmacologische onderzoeken gericht op het bevestigen van deze rol bij gezonde vrijwilligers hebben tot nu toe echter niet kunnen vaststellen of dopamine de herkenning van emoties beïnvloedt en geen mechanistische kennis hebben.

De huidige studie onthulde de effecten van dopamine op emotieherkenning bij gezonde individuen door te controleren voor interindividuele verschillen in basale dopaminefunctie en onderzocht mogelijke mechanistische routes waarmee dopamine emotieherkenning kan moduleren.

Onze resultaten suggereren dat dopamine de herkenning van emoties kan beïnvloeden via de effecten op temporele verwerking, wat nieuwe richtingen biedt voor toekomstig onderzoek naar typische en atypische emotieherkenning.

About the author

samoda

Leave a Comment