Health

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Abstract

Achtergrond

Patiënten die besmet zijn met multiresistent humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) hebben beperkte behandelingsopties. Lenacapavir is een eersteklas capsideremmer die aanzienlijke antivirale activiteit heeft laten zien in een fase 1b-onderzoek.

Methoden:

Download een pdf van de onderzoekssamenvatting.

In deze fase 3-studie rekruteerden we patiënten met multiresistente HIV-1-infectie in twee cohorten, op basis van veranderingen in plasma HIV-1-RNA tussen screening en cohortscreeningbezoeken. In cohort 1 werden patiënten eerst gerandomiseerd in een verhouding van 2:1 om oraal lenacapavir of placebo te krijgen naast hun falende therapie gedurende 14 dagen; tijdens de onderhoudsperiode, beginnend op dag 15, kregen patiënten in de lenacapavirgroep eenmaal per 6 maanden subcutaan lenacapavir, en die in de placebogroep kregen oraal lenacapavir, gevolgd door subcutaan lenacapavir. beide groepen kregen ook geoptimaliseerde achtergrondtherapie. In cohort 2 kregen alle patiënten open-label orale lenacapavir met geoptimaliseerde achtergrondtherapie op dag 1-14; subcutaan lenacapavir werd vervolgens eenmaal per 6 maanden gegeven vanaf dag 15. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten in cohort 1 met een afname van ten minste 0,5 logtien kopieën per milliliter in viral load op dag 15; een belangrijk secundair eindpunt was een virale belasting van minder dan 50 kopieën per milliliter in week 26.

Resultaten

In totaal werden 72 patiënten geïncludeerd, met 36 in elk cohort. In cohort 1 een afname van minimaal 0,5 logtien kopieën per milliliter in virale last op dag 15 werd waargenomen bij 21 van de 24 patiënten (88%) in de lenacapavirgroep en bij 2 van de 12 patiënten (17%) in de placebogroep (absoluut verschil, 71 procentpunten; 95% betrouwbaarheidsinterval , 35 tot 90). In week 26 werd een virale last van minder dan 50 kopieën per milliliter gemeld bij 81% van de patiënten in Cohort 1 en 83% van de patiënten in Cohort 2, met een kleinste-kwadratengemiddelde toename in CD4+-telling van 75 en 104 cellen per kubieke millimeter, respectievelijk. Er zijn geen ernstige bijwerkingen vastgesteld die verband houden met lenacapavir. In beide cohorten ontwikkelden zich tijdens de onderhoudsperiode lenacapavir-gerelateerde capside-substituties geassocieerd met verminderde gevoeligheid bij 8 patiënten (6 met M66I-substituties).

conclusie

Bij patiënten met multiresistente hiv-1-infectie hadden degenen die lenacapavir kregen een grotere afname van de virale last vanaf baseline dan degenen die placebo kregen. (Gefinancierd door Gilead Sciences; CAPELLA ClinicalTrials.gov-nummer, NCT04150068.)

Miniatuur digitaal objectSNELLE SAMENVATTING VAN DE VIDEO
Lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie
02:08

About the author

samoda

Leave a Comment