Health

Behandeling van hoogwaardige anale squameuze intra-epitheliale laesies om anale kanker te voorkomen

Overzicht

Achtergrond

De incidentie van anale kanker is significant hoger bij mensen die leven met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) dan bij de algemene bevolking. Net als bij baarmoederhalskanker wordt anale kanker voorafgegaan door hoogwaardige squameuze intra-epitheliale laesies (HSIL). Behandeling van cervicale HSIL vermindert de progressie naar baarmoederhalskanker; gegevens uit prospectieve studies over anale HSIL-behandeling om anale kanker te voorkomen ontbreken echter.

Methoden:

Download een pdf van de onderzoekssamenvatting.

We hebben een fase 3-studie uitgevoerd op 25 locaties in de Verenigde Staten. Mensen met hiv van 35 jaar of ouder met door biopsie bewezen anale HSIL werden willekeurig toegewezen, in een verhouding van 1:1, om ofwel een HSIL-behandeling of actieve surveillance te krijgen zonder behandeling. De behandeling omvatte ablatieve procedures op kantoor, ablatie of excisie onder anesthesie, of toediening van topische fluorouracil of imiquimod. De primaire uitkomstmaat was progressie naar anale kanker in een time-to-event-analyse. Deelnemers in de behandelingsgroep werden behandeld totdat HSIL volledig was verdwenen. Alle deelnemers ondergingen ten minste elke 6 maanden een anoscopie met hoge resolutie; een biopsie werd ook uitgevoerd als aanhoudende HSIL werd vermoed in de behandelingsgroep, jaarlijks in de actieve surveillancegroep of op enig moment als er een risico op kanker was.

Resultaten

Van 4459 deelnemers die gerandomiseerd waren, werden 4446 (99,7%) opgenomen in de analyse van de tijd tot progressie naar kanker. Met een mediane follow-up van 25,8 maanden werden 9 gevallen gediagnosticeerd in de behandelgroep (173 per 100.000 persoonsjaren; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 90 tot 332) en 21 gevallen in de actieve surveillancegroep (402 per 100.000 persoonsjaren; 95% BI, 262-616). De snelheid van progressie naar anale kanker was 57% lager in de behandelingsgroep dan in de actieve surveillancegroep (95% BI, 6 tot 80; P=0,03 volgens log-rank test).

conclusie

Bij deelnemers met door biopsie bewezen anale HSIL was het risico op anale kanker significant lager bij behandeling voor anale HSIL dan bij actieve surveillance. (Gefinancierd door het National Cancer Institute; ClinicalTrials.gov-nummer, NCT02135419.)

Miniatuur digitaal objectSNELLE SAMENVATTING VAN DE VIDEO
Behandeling van anale laesies om kanker te voorkomen
02:15

About the author

samoda

Leave a Comment