Health

Astma bij kinderen: mythen en realiteiten, verklaard door een longarts

Terwijl we Wereld Astma Dag vieren op 3 mei, leggen we de ziekte aan u uit in lijn met het thema van dit jaar – “Closing the Gaps in Astma Care”.

Door Dr. Naveen Saradhi Pillarisetti

Dit artikel gaat over de behandeling van astma bij kinderen en bespreekt ook veelvoorkomende mythes en feiten over astma bij kinderen.

Astma is een veel voorkomende medische aandoening bij kinderen die wordt gekenmerkt door ontsteking van de luchtwegen. Het manifesteert zich meestal als hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid. Astma kan bij de meeste kinderen worden behandeld met eenvoudige behandelingen, maar de symptomen kunnen ernstig zijn en de symptomen komen bij sommige kinderen zeer vaak voor, waarvoor specialistische interventie nodig is.

Een peuter met piepende ademhaling die een pediatrische kliniek of eerste hulp bezoekt, komt heel vaak voor. Van ongeveer 40% van de kinderen is bekend dat ze piepen in de eerste vijf levensjaren, maar de meeste kinderen ontgroeien hun symptomen na de voorschoolse leeftijd. Een familiegeschiedenis van allergieën en astma bij ouders verhoogt het risico op toekomstige symptomen en daarom is zorgvuldige evaluatie en monitoring noodzakelijk. Een ernstige astma-episode die ziekenhuisopname vereist, verhoogt het risico op toekomstige ziekenhuisopname, en deze kinderen moeten zorgvuldig worden overwogen.

Als het kind zeer frequente symptomen heeft, waardoor veelvuldig medicatiegebruik nodig is, is medisch onderzoek nodig om te kijken of we de frequentie kunnen verminderen, de triggers kunnen identificeren en specifieke behandelingen kunnen starten of aanpassen. Als uw kind symptomen heeft zoals een regelmatige natte hoest, slechte gewichtstoename, kortademigheid, of als het symptomen vertoont wanneer het zich goed voelt, dan moet dit zorgvuldig worden geëvalueerd en moet een alternatieve diagnose worden onderzocht.

Stedelijke luchtvervuiling, blootstelling aan allergenen en frequente infecties zijn allemaal mogelijke triggers bij kinderen met astma. Bij de meeste kinderen hoeven we geen verder onderzoek te doen en de aandoening kan met eenvoudige behandelingen worden behandeld. Een klein aantal kinderen moet echter worden getest en zorgvuldig worden gecontroleerd op symptomen. Tests zoals longfunctietests (met pre- en post-bronchodilatatortherapie), bloedtest en huidtest zullen nuttig zijn.

De behandeling van astma omvat een stapsgewijze aanpak. We gebruiken vaak medicijnen in de vorm van een inhalator of vernevelaar om kinderen met astma te behandelen. Een vorm hiervan is een analgeticum zoals salbutamol, dat obstructie van de luchtwegen vermindert. De andere vorm van behandeling maakt gebruik van een preventief middel dat ontstekingen in de luchtwegen vermindert.

Er zijn veel mythes over astma.

Mythe 1: Bepaalde voedingsmiddelen veroorzaken astma.

Feit: Hoewel bepaalde voedingsmiddelen astma kunnen veroorzaken bij sommige kinderen die daarvoor allergisch zijn, is er geen bewijs voor een algemene vermijding van bepaalde voedingsmiddelen bij kinderen. Gewoonlijk zijn kinderen met astma allergisch voor ingeademde allergenen die aero-allergenen worden genoemd. Allergieën voor aero-allergenen en verdachte voedingsmiddelen kunnen worden getest.

Mythe 2: Astmabehandelingen zoals inhalatoren en vernevelaars zijn verslavend.

Feit: Er is geen bewijs om dit te ondersteunen. Hoewel sommige astmatherapieën bij sommige kinderen langer kunnen duren, zijn er geen aanwijzingen voor drugsverslaving bij het gebruik van inhalatietherapieën.

Mythe 3: Astmabehandelingen zijn levenslang.

Feit: Terwijl sommige kinderen een wat langere behandeling nodig hebben, zijn de meeste behandelingen gebaseerd op een geleidelijke of geleidelijke aanpak. Medicijnen worden indien nodig stopgezet of verhoogd wanneer de symptomen ernstig zijn. Veel kinderen hebben geen behandeling meer nodig als ze opgroeien.

Mythe 4: Steroïden zijn slecht en hebben ongewenste bijwerkingen.

Feit: Steroïden in inhalator en orale vorm worden vaak gebruikt bij de behandeling van astma en zijn een steunpilaar. Bij gebruik in de juiste doseringen zijn de bijwerkingen van deze medicijnen minimaal.

Mythe 5: Mijn kind met astma mag niet sporten.

Feit: In feite moedigen we kinderen met astma aan om zeer actief te zijn en deel te nemen aan alle vormen van lichamelijke activiteit. Met de juiste behandeling kan dit worden bereikt. Het is belangrijk om deze medicijnen in de juiste dosis te gebruiken en de voordelen wegen ruimschoots op tegen de risico’s.

Hoe weet u of uw kind astma slecht onder controle heeft:

Als uw kind ondanks regelmatige behandeling dagelijks moet hoesten/piepen.

Als uw kind ‘s nachts regelmatig hoest.

Als uw kind vaak inhalatoren nodig heeft, meer dan twee keer per week.

Als uw kind kortademig is of hoest met een eenvoudige oefening.

Als uw kind frequente verergering van de symptomen heeft, dat wil zeggen meer dan vier keer per jaar.

Als uw kind frequente of ongecontroleerde symptomen van hoesten en piepende ademhaling heeft, is het een goed idee om advies in te winnen bij een kinderarts of kinderlongarts.

We hebben nu gestandaardiseerde internationale richtlijnen voor het bestuderen en behandelen van kinderen met astma. Elk kind is echter anders en we gebruiken steeds vaker een gepersonaliseerde benadering van astmamanagement.

Slecht gecontroleerd astma kan leiden tot een slechte kwaliteit van leven en ook leiden tot levensbedreigende ziekenhuisbezoeken bij kinderen, vandaar de noodzaak van waakzaamheid. De meeste kinderen met astma kunnen een volkomen normaal leven leiden zolang ze hun symptomen goed beheersen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Rainbow Children’s Hospital.

MD, FRCPCH, FRACP, CCT (VK)

About the author

samoda

Leave a Comment